NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Registre pacientov

Register myasténie gravis

Register myotonickej dystrofie

Register Pompeho choroby

Register DMD / BMD

Ostatné