NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Zaujímavé odkazy


www.sksnes.sk
www.worldmusclesociety.org
www.pnsociety.com
www.omdvsr.sk
www.pompe.sk
www.csz.sk
www.acnr.com
www.neuromuskularni-sekce.cz