NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Dôležité informácieZechenterov lekársky deň Kremnica 31.5.2024
XVII. Český a Slovenský neuromuskulární kongres Brno 18.-19.4.2024
XVI. slovenský a český neuromuskulárny kongres - Program Bratislava 27.-28.4.2023
XV. Neuromuskulárny kongres Brno, 12. - 13.5.2022 - program
EMG workshop Rimavská Sobota, 17. - 18.3.2022
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2020
XIV. slovenský a český neuromuskulárny kongres 29.-30.4.2021, ONLINE - live stream
International Congress on Neuromuscular Diseases, Valencia, 28.5. - 1.6.2021
Congress of the World Muscle Society, Praha, 21.9. - 25.9.2021
Neuromuskulárne sympózium: EMG workshop, Fórum polyneuropatií, VI. Pompeho deň Bystrá, 1. - 2.10.2020
XIII. Neuromuskulárny kongres Brno, 10. - 11.9.2020
Myasténia gravis a pandémia COVID-19
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2019, plán aktivít na rok 2020
XIII. Neuromuskulárny kongres Brno, 14. - 15.5.2020 sa prekladá na 10. - 11.9.2020
8. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava, 14. - 15.11.2019 
XII. slovenský a český neuromuskulárny kongres Bratislava, 25. - 26.4.2019 
Psychiatrický a neurologický deň. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, 16.5.2019
Neuromuscular Disorders Summer Course Budapest, May 29 - 30, 2019
XII. Neuromuskulárny kongres Bratislava 25. - 26.4.2019
Projekt vyhľadávania pacientov s transtyretínovou amyloidnou polyneuropatiou v SR
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2018, plán aktivít na rok 2019
Projekty vyhľadávania liečiteľných polyneuropatií a familiárna amyloidná polyneuropatia Bratislava, 14.11.2018
7. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava, 8. - 9.11.2018
Autoimunitné polyneuropatie Nitra, 10.10.2018
Familiárna amyloidná polyneuropatia a V. Pompeho deň Kremnica, 7. - 8.6.2018
XI. Neuromuskulárny kongres Brno, 10. - 11.5.2018
Projekt vyhľadávania pacientov s Pompeho a Fabryho choroby v SR
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za r. 2017
Familiárna amyloidná polyneuropatia Košice, 11.4.2018
Familiárna amyloidná polyneuropatia Martin, 10.4.2018
XI. Neuromuskulárny kongres Brno, 10. - 11.5.2018, 1. informácia
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Bratislava, 18.1.2018
Projekt vyhľadávania pacientov s Pompeho a Fabryho chorobou
6. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava, 9.11.2017
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Prešov, 12.10.2017
X. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava, 27. - 28.4.2017