NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Archív neuromuskulárnych kongresov a konferencií


I. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Žilina, 26.4.1991
II. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Žilina, 15.-16.4.1993
III. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Žilina, 20.-21.4.1995
IV. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Rajecké Teplice, 17.-18.4.1997
V. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Rajecké Teplice, 30.9.-1.10.1999
VI. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Rajecké Teplice, 5.-6.4.2001
7th. International Conference on Neuromuscular Diseases Rajecké Teplice, 10.-11.4.2003
VIII. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach Rajecké Teplice, 19.-20.4.2007
I. Neuromuskulárny kongres Brno, 23.-24.5.2008
II. Neuromuskulárny kongres Bratislava, 23.-24.4.2009
III. Neuromuskulárny kongres Brno, 6.-7.5.2010
IV. Neuromuskulárny kongres Bratislava, 5.-6.5.2011
V. Neuromuskulárny kongres Brno, 3.-4.5.2012
VI. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. Program, abstrakty. Bratislava 25.-26.4.2013
VII. Neuromuskulární kongres Brno, hotel Voronež, 15.-16.5.2014
VIII. Neuromuskulárny kongres Bratislava, 16.-17.4.2015
IX. Neuromuskulárny kongres. Brno, 5.-6.5.2016
X. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava 27.-28.4.2017
XI. Neuromuskulárny kongres Brno 10.-11.5.2018
XII. Neuromuskulárny kongres Bratislava, 25.-26.4.2019
XIII. Neuromuskulárny kongres Brno 10.-11.9.2020
XIV. Neuromuskulárny kongres ONLINE Live Stream 29.-30.4.2021
XV. Neuromuskulárny kongres Brno 12.-13.5.2022
XVI. slovenský a český neuromuskulárny kongres. Abstrakty. Neurol. prax 2023; S1.